niedziela, 26 lutego 2012

Częstochowski kirkut - 26.02.2012


Zaniedbany, zdewastowany, zarośnięty krzakami, okryty wszechobecnym bluszczem... Tak wygląda częstochowski kirkut - cmentarz żydowski.
Ohel – niewielki żydowski grobowiec murowany lub drewniany, posiadający najczęściej prosty kształt prostopadłościanu o dachu półkolistym lub dwuspadowym. Ohele wznosi się nad grobami wybitnych rabinów lub cadyków oraz ich męskich potomków. Miejsca pochówku nad którymi wzniesiono ohele bywają celem pielgrzymek chasydów.
Tumba (gr. tymbos – grób, nagrobek) – grobowiec w kształcie kamiennej skrzyni ozdobionej płaskorzeźbami.
Macewa (hebr.- macewa) – żydowska stela nagrobna, najczęściej w formie pionowo ustawionej, prostokątnej płyty kamiennej. Górną jej część wypełnia płaskorzeźba, dolną zaś inskrypcja. Płaskorzeźby mają znaczenie dekoracyjne i symboliczne – ich elementy przedstawiają różne cechy zmarłego. Niektóre z motywów przeznaczone są dla przedstawicieli określonych grup społeczności żydowskiej. Np. dla kapłana – złożone w geście modlitwy dłonie, dla lewity – dzbanek, dla uczonego – korona Tory lub księga, dla kobiety świecznik, dla potomków pokolenia Judy – lew.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz